Arddangosfa Storïau Caerfyrddin

Ar y 3ydd a 4ydd o Fawrth 2010 fe grychdynnwd un ar ugain sefydliad yn Neuadd Ddinesig San Pedr i ddweud hanes Caerfyrddin. Cafwyd eu gwahodd gan Gyngor y Dref i ddathlu penblwydd y Carmarthen Journal yn 200 mlwydd oed – papur newydd hynaf Cymru sy’n dal i fodoli, ac un o bapural taleithiol wythnosol hynaf y Deyrnas Unedig. Y sefydliadau a gymerodd rhan oedd: Pwyllgor Elusen y Maer, Carmarthen Journal, Cwlwm, Rheilffordd Gwili, Cangen Caerfyrddin o Gymdeithas Hanes Deuliol Dyfed, Cymdeithas Hynafiaethol Sir Caerfyrddin, Cyfeillion Archifol Sir Gaerfyrddin, Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin, Clwb Sgetsh Caerfyrddin, Clwb Stamp a Chardiau Post Caeryrddin a’r Cylch, Clwb Golff Caeryrddin, Merched y Wawr Caerfyrddin, Cymdeithas Amatur Operatig Caerfyrddin, Coleg Prifysgol y Drindod, Brodweithwyr Caerfyrddin, Cymdeithas Glanafon Caerfyrddin, Clwb Rotari Tywi, Clwb Rotari Caerfyrddin, Eglwys Dewi Sant ag Eglwys Grist, Capel y Priordy, Eglwys Saesneg y Bedyddwyr, Eglwys Gatholig y Santes Fair, Capel Heol Awst, Geidiaid Sir Gaerfyrddin a Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
16.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
8.jpg
9.jpg
14.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
2.jpg
20.jpg
21.jpg
4.jpg
7.jpg