Awr Ddaear

Yn 2010 fe nododd Caerfyrddin yr Awr Ddaear gyda diwrnod arbennig yn Neuadd Ddinesig San Pedr, mewn cydweithrediad gyda Chyfeillion y Ddaear.

Cafwyd dadl ar faterion amgylcheddol, generadu trydan gan ‘Towy Riders’, a stondinau a gweithgareddau drwy gydol y dydd.

Roedd generadu’r trydan yn drawiadol iawn, gyda’r seiclwyr ifainc ‘Towy Riders’ yn seiclo am awr a hanner i oleuo’r neuadd. Mae Cyngor y Dref yn gobeithio y bydd adeiladau eraill ar hyd y Sir yn cael eu hannog i gymryd rhan yn yr Awr Ddaear gan switsio eu llifoleuadau a goleuadau eraill bant am 8.30 yh ar y 27ain o Fawrth.

Earth Hour