CASGLU SIOPA O’R SIOP CAERFYRDDIN

Aardvark Alternatives Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267233445 foforganics@gmail.com
Albert Rees - Dosbarthu i’r cartref a chasglu cig - cynnyrch amrwd ac wedi’u coginio, wyau a chaws.  Uned 6, Y Farchnad, Caerfyrddin 01267 231204
Blasus Delicatessen - Bwyd, Gwin, Food, Wine, Pasta, Bara, ayyb. Casglu o’r siop – Caerfyrddin 01267233811
Castell Howell - Ar agor i’r cyhoedd gydag oriau estynedig - Hybiau cymunedol ar gyfer casglu – 01267222022 - Siopa
Chris Thomas & Sons Ffrwythau a Llysiau - Gwasanaeth ffonio a chasglu, Heol Abergwili, Caerfyrddin 01267238363
Dexters SteakHouse - Gwerthu Cig Caerfyrddin a chinio stêc Dexter 3 chwrs llawn o’i gartref - £20yp -01267223000
Eric Davies & Son - Cigydd - Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267 236799 - Uned 1, Ffordd y Farchnad, Caeryrddin
Old Market Square Delicatessen – Gwasanaeth cludfwyd a dosbarthu bara, llaeth, wyau, bwydydd ysgafn - 01267236175
Rogers & Son Butchers – Dosbarthu i’r cartref, talu dros y ffôn a gyrru drwodd yn y siop – 01267 238736
Tanerdy Garage – Bwyd, Diodydd, Bara, ayyb – Dosbarthu i’r cartref - admin@tanerdygarage.co.uk 01267 236203