Aardvark Alternatives - Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267233445 foforganics@gmail.com

Albert Rees Butchers – Marchnad Caerfyrddin, Caerfyrddin 

Blasus Delicatessen - Bwyd, Gwin, Food, Wine, Pasta, Bara, ayyb. Casglu o’r siop – Stryd y Brenin, Caerfyrddin 01267233811

B & M Bargains – Bwyd, diod, ayyb. Heol y Neuadd, Caerfyrddin

Carmarthen Booze – Cwrw, Gwin, ayyb. – Heol Awst, Caerfyrddin 

Castell Howell - Ar agor i’r cyhoedd gydag oriau estynedig - Hybiau cymunedol ar gyfer casglu – 01267222022 - Siopa

Celtic PodiatryArbenigwyr gofal traed - Stryd y Brenin, Caerfyrddin

Chris Thomas & Sons Ffrwythau a Llysiau - Gwasanaeth ffonio a chasglu, Heol Abergwili, Caerfyrddin 01267238363

Co-op Food – Bwyd, Diod, Bara, ayyb. – Stryd y Brenin, Caerfyddin

Country Max Menswear - Caerfyrddin

Dexters SteakHouse - Gwerthu Cig Caerfyrddin a chinio stêc Dexter 3 chwrs llawn o’i gartref - £20yp -01267223000

Eric Davies & Son - Cigydd - Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267 236799 - Uned 1, Ffordd y Farchnad, Caeryrddin

F Hinds Jewellers - Heol Awst, Caerfyrddin

Fruits of Eden yn cynnig ffrwythau a llysiau, wyau, mêl, picls - dosbarthu yng Nghaerfyrddin a’r ardal leol – 07917114222

Hafod Bakery - dosbarthu bara a bwyd sylfaenol hanfodol eraill o ddrws i ddrws - 01267211419 - pobl fregus

Holland & Barrett – Rhodfa Myrddin, Caerfyrddin

Old Market Square Delicatessen – Gwasanaeth cludfwyd a dosbarthu bara, llaeth, wyau, bwydydd ysgafn - 01267236175

M & S Foodhall – Bwyd, Diod, Bara, ayyb – Stryd Goch, Caerfyrddin

Origin - Anrhegion, Crefftau, ayyb - Stryd y Brenin, Caerfyrddin

Poundland – Rhodfa Myrddin, Caerfyrddin

Rhosyn Farm Produce - Cigydd - Dosbarthu i’r cartref neu gasglu, wyau. rhosynfarm@gmail.com 07787951780

Rogers & Son Butchers – Dosbarthu i’r cartref, talu dros y ffôn a gyrru drwodd yn y siop – 01267 238736

Savers – Anrhegion, ayyb. – Rhodfa Myrddin, Caerfyrddin

Spiffy - Anrhegion, Teganau, Llyfrau - Maes Nott, Caerfyrddin 

 

Steps Carmarthen - Esgidiau, Bagiau, Ategolion - Stryd y Brenin, Caerfyrddin

St Catherine's Walk - Rhodfa Santes Catrin - Siopiau

Tanerdy Garage – Bwyd, Diodydd, Bara, ayyb – Dosbarthu i’r cartref - admin@tanerdygarage.co.uk 01267 236203

Taylors of Carmarthen – Cwrw, Gwin, Siocled arbenigol, ayyb – Stryd y Brenin, Caerfyrddin

Tesco – Bwyd, Diod, Bara, ayyb – Ar-lein, Cliciwch and Chasglu – Lon Morfa, Caerfyrddin

The Green Scoop – Bwyd, Cynnyrch Ffres, ayyb. - Heol y Neuadd, Caerfyrddin

Trysor - Gemyddion, Anrhegion, ayyb. - Stryd y Brenin, Caerfyrddin

WHSmith – Papurau Newydd, Llyfrau, Anrhegion, ayyb. – Y Clos Mawr, Caerfyrddin