DOSBARTHU I’R CARTREF CAERFYRDDIN

Aardvark Alternatives Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267233445 foforganics@gmail.com
Albert Rees - Dosbarthu i’r cartref a chasglu cig - cynnyrch amrwd ac wedi’u coginio, wyau a chaws.  Uned 6, Y Farchnad, Caerfyrddin 01267 231204
British Red Cross - 03000230700 - ERWales@redcross.org.uk Grwp cymorth, Henoed / pobl fregus – Dosbarthu i’r cartref
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr - Cymorth a help – 01267237693 / 07375673046
Danny the Milkman – Gwasanaeth dosbarthu cynnyrch llaeth – Caerfyrddin – Dosbarthu i’r cartref, henoed / pobl fregus
Dexters SteakHouse - Gwerthu Cig Caerfyrddin a chinio stêc Dexter 3 chwrs llawn o’i gartref - £20yp -01267223000
Eric Davies & Son - Cigydd -  Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267 236799 - Uned 1, Ffordd y Farchnad, Caeryrddin
Fruits of Eden yn cynnig ffrwythau a llysiau, wyau, mêl, picls - dosbarthu yng Nghaerfyrddin a’r ardal leol – 07917114222
Gofal Cymunedol COVID 19 Caerfyrddin - Help, meddyginiaethau, siopa, henoed, grwp cymorth - 07796134881 carmarthencommunitycare@gmail.com
Hafod Bakery - dosbarthu bara a bwyd sylfaenol hanfodol eraill o ddrws i ddrws - 01267211419 - pobl fregus
Mirchi - Heol Bragdy - Casgliadau, Cludfwyd yn cael eu dosbarthu i'r cartref - Ar agor 7 diwrnod yr wythnos 01267231500
Old Market Square Delicatessen – Gwasanaeth cludfwyd a dosbarthu bara, llaeth, wyau, bwydydd ysgafn - 01267236175
Rogers & Son Butchers – Dosbarthu i’r cartref, talu dros y ffôn a gyrru drwodd yn y siop – 01267 238736
Tanerdy Garage – Bwyd, Diodydd, Bara, ayyb – Dosbarthu i’r cartref - admin@tanerdygarage.co.uk 01267 236203
Ymateb 4x4 De Cymru - 02921281821 southwales@4x4responsewales.org Dosbarthu i’r cartref, Fferyllfa
Ymddiriedolaeth Cinnamon yn darparu gwasanaeth siopa, presgripsiwn, cerdded cwn, ayyb i’r rhai bregus news@cinnamontrust.org.uk