Header Image

Niwrnod Heddwch y Byd

Ar yr 21ain o Fedi pob blwyddyn mae Caerfyrddin yn cymryd rhan yn Niwrnod Heddwch y Byd.

Mae’r diwrnod rhyngwladol o heddwch yn cael ei drefnu gan y Cenhedloedd Unedig gyda’r bwriad o hyrwyddo heddwch rhwng cenhedloedd, a harmoni yn y cymunedau.

Ar y diwrnod hwn yng Nghaerfyrddin bydd seremoni fer yn cymryd lle ym Maes Nott a bydd Cyngor y Dref yn codi’r Faner Heddwch ar Neuadd Ddinesig San Pedr.

Mae’r digwyddiad yn cael ei noddi gan Cymdeithas y Cymod, Gyfeillion y Ddaear a Chymorth Cristnogol.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01267 235199.

Lluniau gan Cyng. Alun Lenny.
World Peace Day