Ffoniwch ni neu anfonwch e-bost os oes angen cymorth arnoch ar hyn o bryd: