Gwyl Myrddin

Mae Gwyl Myrddin wedi bod yn nodwedd yn ystod tymor yr haf yng Nghaerfyrddin am y deg mlynedd diwethaf.

Yr amcan yw ail-greu blas o Gaerfyrddin canoloesol a dathlu cysylltiad y dref gyda Myrddin a Derwen enwog Caerfyrddin. Fe drefnwyd yr wyl am y chwe blynedd gyntaf gan Gyngor Tref Caerfyrddin.

Fe fydd Gwyl 2015 yn cael ei drefnu gan Gyngor Sir Caerfyrddin - am fwy o wybodaeth ffoniwch 01267 234567.

Gwyl Myrddin