Treuliau a dderbyniwyd gan Gynghorwyr 2017/18

Cynghorydd Ken Lloyd - £78.05 o gostau teithio