Capeli ag Eglwysi

Byddin yr Iachawdwriaeth

Capteiniaid Neil a Liz Duquemin
Byddin yr Iachawdwriaeth - Canolfan Ymestyn Caerfyrddin
108-109 Heol Awst
Caerfyrddin SA31 3AP
neil.duquemin@salvationarmy.org.uk 


Capel Ebeneser, Abergwili

Parch Emyr Gwyn Evans
EmyrGwyn@btinternet.com


Capel Heol Awst, Heol Awst

Mr Nigel George
nigelg159@gmail.com

Capel Presbyteraidd, Babell, Pensarn 

Mrs Helen Gibbon
helengibbon1@btinternet.com


Capel y Bedyddwyr, Heol y Prior

Pastor Aron Treharne
d.a.treharne@googlemail.com

Capel y Priordy, Heol y Prior

Parch Beti-Wyn James
beti.wyn@icloud.com

Capel y Tabernacl, Teras Waterloo

tabernaclcaerfyrddin@gmail.com

Capel yr Annibynwyr, Elim, Ffynnonddrain 


Eglwys Abergwili 

Parch Jennifer Britton
jennypenllain@gmail.com

Eglwys Bethel, Heol Sanclêr 

Pastor Tim Howells
pastor@church.me.uk

Eglwys Crist, Heol Awst

Parch Dr Patrick Thomas
canon.patrick@yahoo.co.uk

Eglwys Dewi Sant, Heol Picton

Parch Dr Patrick Thomas
canon.patrick@yahoo.co.uk

Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin (Cymraeg), Heol yr Hen Orsaf 

Mr Parry Davies

Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin (Saesneg), Y Rhodfa 

Pastor Dr Chris Rogers

Eglwys Gynulleidfaol Saesneg, Heol Awst 

Hugh Gingell
hughgingell001@gmail.com

Eglwys Llangunnor

Parch Roger Hughes

Eglwys San Pedr, Lôn y Llan

Parch Dr Matthew Hill
ystrad.matthew@outlook.com

Eglwys Santes Anne, Cwmffrwd

Parch Roger Hughes

Eglwys Santes Fair, Heol Undeb

Father Augustine Pius

Eglwys Sant Ioan, Heol y Prior

Parch Dr Matthew Hill
ystrad.matthew@outlook.com

Eglwys y Bedyddwyr Saesneg, Heol Awst

Mr Martin Dalling
dallingm@aol.com

Eglwys y Methodistaidd Wesleaidd, Heol Ioan

Lorette Hinson
lorettejh.methodistwales@outlook.com 

Eglwys y Santes Fair, Llanllwch

Parch Ann Howells
llanllwchchurch@yahoo.co.uk