Capeli ag Eglwysi

Byddin yr Iachawdwriaeth

Capteiniaid Neil a Liz Duquemin
Byddin yr Iachawdwriaeth - Canolfan Ymestyn Caerfyrddin
108-109 Heol Awst
Caerfyrddin SA31 3AP 


Capel Ebeneser, Abergwili

Parch Emyr Wyn Evans
Teglan
71 Heol Bronwydd
Caerfyrddin SSA31 2AP


Capel Heol Awst, Heol Awst

Parch Towyn Jones
Brynsiriol
14 Heol y Coleg
Caerfyrddin SA31 3EG


Capel Heol Dwr, Heol Dwr

Mrs Marina Thomas
31 Maes y Dderwen
Tre Ioan
Caerfyrddin SA31 3LX 

Capel Heol Undeb, Heol Undeb 

Mr H. Smith
Riverview
Lôn Penymorfa
Caerfyrddin SA31 1DR

Capel Presbyteraidd, Babell, Pensarn 

Mrs Helen Gibbon
Bryn Awel
Capel Dewi
Caerfyrddin SA32 8AE

Capel Presbyteraidd, Bethania, Heol y Prior 

Mr Dewi T. Evans
Bro Myrddin
17 Rhodfa Nash
Caerfyrddin SA31 2AX

Capel y Bedyddwyr, Heol y Prior

Pastor Aron Treharne
18 Stryd y Prior
Caerfyrddin SA31 1NE 

Capel y Priordy, Heol y Prior

Parch Beti-Wyn James
Yr Hafan
7 Garth y Prior
Caerfyrddin SA31 2EL 

Capel y Tabernacl, Teras Waterloo

Parch Peter Cutts
10 Teras Waterloo
Caerfyrddin SA31 1DQ
tabernaclcaerfyrddin@gmail.com

Capel yr Annibynwyr, Elim, Ffynnonddrain 

Parch Towyn Jones
Brynsiriol
14 Heol y Coleg
Caerfyrddin SA31 3EG

Eglwys Abergwili 

Parch Jennifer Britton
Y Ficerdy
Parc y Ffynnon
Abergwili
Caerfyrddin SA31 3LE

Eglwys Bethel, Heol Sanclêr 

Pastor Tim Howells
Canolfan Cristnogol Bethel
Heol Sanclêr
Tre Ioan
Caerfyrddin SA31 3BU

Eglwys Bresbyteraidd Seion, Heol Mansel

Rev Paul Morgan
Eglwys Bresbyteraidd Seion
Heol Mansel
Caerfyrddin 

Eglwys Crist, Heol Awst

Parch Dr Patrick Thomas
Y Ficerdy
4 Parc Penllwyn
Caerfyrddin SA31 3BU

Eglwys Dewi Sant, Heol Picton

Parch Dr Patrick Thomas
Y Ficerdy
4 Parc Penllwyn
Caerfyrddin SA31 3BU

Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin (Cymraeg), Heol yr Hen Orsaf 

Mr Parry Davies
Eglwys Efengylaidd
Heol yr Hen Orsaf
Caerfyrddin

Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin (Saesneg), Y Rhodfa 

Pastor Dr Chris Rogers
11 Y Rhodfa
Caerfyrddin SA31 1LY

Eglwys Gynulleidfaol Saesneg, Heol Awst 

Mrs Siân Morris
Ysgrifenyddes yr Eglwys
46 Heol Santes Non
Caerfyrddin SA31 3DL 

Eglwys Llangunnor

Parch Roger Hughes
Y Ficerdy
Llangunnorr
Caerfyrddin SA31 2HY 

Eglwys San Pedr, Lôn y Llan

Parch Leigh Richardson
Y Ficerdy
Heol y Llan
Caerfyrddin SA31 1GW

Eglwys Santes Anne, Cwmffrwd

Parch Roger Hughes
Y Ficerdy
Llangunnor
Caerfyrddin SA31 2HY

Eglwys Santes Fair, Heol Undeb

Father Morty O'Shea
St Mary's Retreat
Heol Undeb
Caerfyrddin SA31 3DE

Eglwys Sant Ioan, Heol y Prior

Parch Leigh Richardson
Y Ficerdy
Heol y Llan
Caerfyrddin SA31 1GW

Eglwys y Bedyddwyr Saesneg, Heol Awst

Mr Martin Dalling
Eglwys y Bedyddwyr Saesneg
Heol Awst
Caerfyrddin SA31 3AD

Eglwys y Methodistaidd Wesleaidd, Heol Ioan

Parch Felicity Randall
47 Cilgant Myrddin
Caerfyrddin SA31 2AT 

Eglwys y Santes Fair, Llanllwch

Parch Illtyd Protheroe
Y Ficerdy
Millbank Lane
Tre Ioan
Caerfyrddin SA31 3HW