Hanes Cyngor Dref Caerfyrddin

Fe sefydlwyd Cyngor Dref Caerfyrddin, ar y ffurf bresennol, yn 1974 ac etifeddodd rhai o gyfrifoldebau ac eiddo'r Cyngor Bwrdeistref Caerfyrddin blaenorol. Mae yna ddeunaw aelod etholedig y cynrychioli tair Ward. Mae yna saith aelod etholedig yn Ward y Gogledd, pump aelod etholedig yn Ward y De a chwech aelod etholedig yn Ward y Gorllewin. Gall hanes y Cyngor Dref gael ei grynodebu fel y canlyn:


 • tua 1300 - Caerfyrddin oedd y dref fwyaf yng Nghymru, gyda phoblogaeth o amgylch 1,000
 • 1546 - Cafodd Caerfyrddin ei wneud yn Fwrdeistref Gorfforaethol ac apwyntiwyd Maer a Chyngor Cyffredin
 • 1764 – Derbyniwyd Siartr Bwrdeistref Caerfyrddin oddi wrth George III, yn creu cyngor cyffredin o ugain aelod, i’w hethol gan y maer a’r bwrdeiswyr
 • Erbyn 1790 - roedd y boblogaeth wedi cynyddu i rhwng 6,000 a 7,000 - fe ganiatawyd bwrdeistrefi fel Caerfyrddin rhywfaint o hunain lywodraeth a hawliau masnachu i gynnal ffeiriau a marchnadoedd. Fe sefydlwyd y bwrdeistrefi drwy siartr neu siartrau.
 • 1835 - cafodd bwrdeistrefi o lywodraeth ei diwygio, gyda gwell cynghorau etholedig a rheoliadau ariannol
 • 1875 – caniatawyd pwerau newydd i Gyngor Bwrdeistref Caerfyrddin (yn gyfartal i Gynghorau Dosbarth Trefol
 • 1974 – daeth Cyngor Bwrdeistref Caerfyrddin yn Cyngor Tref Caerfyrddin
 • 1974 – sefydlwyd Cyngor Dosbarth Caerfyrddin, yn dilyn Deddf Llywodraeth Leol 1974 a chafodd ei ddiddymu yn dilyn Deddf Llywodraeth Leol 1996
 • 1974 – cafodd Cyngor Sir Dyfed ei greu
 • 1996 – diddymwyd Cyngor Dosbarth Caerfyrddin
 • 1996 - cafodd Cyngor Sir Caerfyrddin ei greu, yn dilyn ail-drefniant llywodraeth leol

Rhestr o Feiri o 1300 i’r Presennol

 

Dyddiad

Maer

 

circa 1300

Walter Malenphant             

 

1360

John Andrew Spilman

 

1401 - 1414

David Lloyd                         

 

1415 - 1419

John Moore

 

1420 - 1424

William Read

 

1425 -1426

Nicholas Blewitt

 

1427 - 1430

John Willy Fisher

 

1431 - 1433

William Read

 

1434 - 1439

John Moore

 

1440 - 1441

Nicholas Blewitt

 

1442 - 1448

Stephen Griffith

 

1449 - 1458

Lewis ab Rees Gethin

 

1459 - 1462

Rees Howell

 

1463 - 1469

John Wardibeck

 

1470 - 1471

Rees Howell

 

1472

Thomas Gethin

 

1473 - 1474

William Weithie

 

1475 - 1480

John Wardbeck

 

1481

Rees Howell

 

1482 - 1483

John Higgon

 

1484 - 1487

Jenkin Lloyd Hire

 

1488

John Higgon

 

1489

Sir Rhys ab Thomas KT

 

1490 - 1492

Rees ab Ievan ab Eynon

 

1493

Morris Read

 

1494

Richard ab Owen

 

1495 - 1496

Sir Rhys ab Thomas KT

 

1497

Rees ab Ievan ab Eynon

 

1498

Stephen Gravell

 

1499 - 1500

Hugh Higgon                          

 

1501 - 1503

Sir Rhys ab Thomas KT

 

1504

Jeffery Dier

 

1505 - 1507

Sir Rhys ab Thomas KT

 

1508 - 1509

Richard Read

 

1510

William Morris

 

1511

Philip Rees ab Thomas Vychan

 

1512

Sir Giffith Rhys KT

 

1513

William ab Gwilim With

 

1514

Griffith Rhys

 

1515

Gwalter Dier

 

1516 - 1517

Philip David

 

1518

Morgan Taylor

 

1519

John Thomas ab Gwilym

 

1520

John Hire

 

1521 -1522

Richard ab Gwalter

 

1523

Griffith Higgon

 

1524

David ab David

 

1525

John Jenins

 

1526

Thomas ab Owen

 

1527

John ab Rees ab Ievan

 

1528 - 1529

Philip David

 

1530

David Llewelyn

 

1531

Griffith Higgon

 

1532 - 1533

Sir Walter Devereux KT

 

1534

John David Lloyd

 

1535 - 1536

Sir Walter Devereux KT

 

1537

Richard Devereux

 

1538

Martin Davy

 

1539

Thomas Brine

 

1540 - 1541

David Rees

 

1542

William Read

 

1543

Thomas Hancocke

 

1544

Thomas Walter

 

1545

Morgan ab David

 

1546

John Jenins

 

1547

Martin Davy

 

1547

David Richards

 

1548

Richard ab Ievan

 

1549

Griffith William

 

1550

Griffith Donne

 

1551

David Nash

 

1552

Griffith Higgon

 

1553

Thomas Morgan

 

1554

Jenkin David

 

1555

John Vaughan

 

1556

John Griffith

 

1557

Griffith Donne

 

1558

Hymphrey Toye

 

1559

Thomas Beynon

 

1560

Rees Penry

 

1561

William Davies

 

1562

Jenkin David

 

1563

David John Read

 

1564

John Vaughan

 

1565

Robert Brit

 

1566

Griffith John David Lloyd

 

1567

Thomas Lewis

 

1568

Griffith ab Eynon

 

1569

Lewis Philip David

 

1570

Richard Lewis

 

1571

Lewis William

 

1572

Jenkin David

 

1573 -1574

Richard Phillips

 

1575

Walter Vaughan

 

1576

Griffith ab Ievan

 

1577

Walter Vaughan

 

1578

David ab Ievan Taylor

 

1579 - 1580

William Phillips

 

1581

Walter Vaughan

 

1582

Griffith ab Ievan

 

1583

Robert Toye

 

1584

Edward Middleton

 

1585

David Edwards

 

1586

Thomas Nothed

 

1587

Thomas Atkins

 

1588

Philip William

 

1589

Griffith Howell

 

1590

John Morris

 

1591

Harry Owen

 

1592

John Brit

 

1593

Thomas Davies

 

1594

Robert Brit

 

1595

John Fisher

 

1596

Morris Lloyd

 

1597

William Thomas Morris

 

1597

David Edwardes

 

1598

Walter Vaughan

 

1598

Philip William

 

1599

Henry Vaughan

 

1600

Henry Phillips                      

 

1601

Thomas Rees

 

1602

William Thomas

 

1603

Ievan Thomas

 

1604

Sir John Vaughan KT

 

1605

Thomas Parry

 

1606

Thomas Atkins

 

1607

Ievan Long

 

1608

John Griffith John

 

1609

Thomas Vaughan

 

1610

Martin Beynon

 

1611

William Lewes

 

1612

Thomas Higgs

 

1613

Thomas Davids

 

1614

Edward Atkins

 

1614

Martin Beynon

 

1615

Richard Jeanes

 

1616

David Edwards

 

1617

John Bowen

 

1618

Griffith Davids

 

1619

Griffith Lewis

 

1620

Thomas Atkins

 

1621

Morgan Davids

 

1622

David Beven

 

1623

Richard Barrett

 

1624

John Vaughan

 

1625

Thomas Muggall

 

1625

William Thomas

 

1626

Griffith Beynon

 

1627

Anthony Johns

 

1628

Griffith Read

 

1629

William Lewis

 

1630

Richard Jeanes

 

1631

John Bowen

 

1632

Griffith Lewis

 

1633

Thomas Atkins

 

1634

Thomas Woode

 

1635

Thomas Jones

 

1636

Richard Thomas

 

1637

Robert Lewis

 

1638

Attwill Taylor

 

1639

Lewis Johnes

 

1640

Rowland Phillips

 

1641

Morris James

 

1642

George Ockley

 

1643

David Bevan

 

1644

Thomas Phillips

 

1645 - 1646

Thomas Phillips

 

1647

George Jeanes

 

1648

Thomas Jones

 

1649

Dawkin Gove

 

1650

Robert Brend

 

1651

John Hughes

 

1652

David Edwardes

 

1653

Richard Thomas

 

1654

Edward Jones

 

1655

John Vaughan

 

1656

Robert Brit

 

1657

William Gower

 

1658

Griffith Beynon

 

1659

Walter Thomas

 

1660 -1661

John Hughes

 

1661

Anthony Jones

 

1662

George Lewis

 

1663

John Ockley

 

1664

Robert Lewis

 

1665

Thomas Beynon

 

1666

John Scurlocke

 

1667

Richard Leigh

 

1668 - 1669

John Muggell

 

1670

William Brigstocke

 

1671

Sir Henry Vaughan KT

 

1672

Robert Lewis

 

1673

Altham Vaughan

 

1674

John Vaughan

 

1675

John Williams

 

1676

Thomas Griffith

 

1677

Thomas Jones

 

1678

Dawkin Gove

 

1679

Thomas Newsham

 

1680

David Jones

 

1681

Edward Gower

 

1682

Edward Jones

 

1683

Owen Brigstocke

 

1684

William Jones

 

1685

John Phillips

 

1686

Charles de Lancy

 

1687

Sir Sackville Crow

 

1688

Rowland Gwynne

 

1689

Sir Rice William KT

 

1689

Martin Beynon

 

1690

John Ryder

 

1691

Thomas Rogers

 

1692

George Catchmaid

 

1693

Howell David

 

1694

Thomas Powell

 

1695

Griffith Lewis

 

1696

Morris James

 

1697

John Davies

 

1698

Theophilus Bevan

 

1699

Griffith William

 

1699

William Brigstocke

 

1700

John Williams                       

 

1701

Henry Vaughan

 

1702

Sir Anthony Rudd Bart

 

1703

John Scurlock

 

1704

Thomas Mainwaring

 

1705

Anthony Jones

 

1706

William Brigstocke

 

1706

William Jones

 

1707

Anthony Jones

 

1708

John Newsham

 

1709

James Phillips

 

1710

William Gower

 

1711

John Vaughan

 

1712

Nathaniel Morgan

 

1713

John Morgan

 

1714

Rees Thomas

 

1715

Francis Lloyd

 

1716

John Thomas

 

1717

Thomas Jones

 

1718

Thomas Lloyd

 

1719

David Lloyd

 

1719 - 1720

Benjamin Davies

 

1721

Morgan Davies

 

1722

William Thomas

 

1723

Arnold Bowen

 

1724

Peter Chetle

 

1725

John Lewis

 

1726

John Roberts

 

1727

John Williams

 

1728

Thomas Rees

 

1729

George Davies

 

1730

John Phillips

 

1731

Henry Price

 

1732

John Leigh

 

1733

Robert Rees

 

1734

James Johnson

 

1735

William Rees

 

1736

David Lewes

 

1737

Edward Davies

 

1738

John Newsham

 

1739

Charles Morgan

 

1740

John Lloyd

 

1741

John Phillips

 

1742

John Williams

 

1743

William Thomas

 

1744

John Morgan

 

1745

John Phillips

 

1746

Evan Williams

 

1747

Anthony Rogers

 

1747

William Thomas

 

1748

John Phillips

 

1749

Evan Williams

 

1750

David Lloyd

 

1750

D. Thomas

 

1751

John Jones

 

1752

John Lewis

 

1753

Francis Morgan

 

1754

David Edwardes

 

1754

John Adams

 

1755

Dr Roger Phillips

 

1756

William Leigh

 

1756

Evan Davies

 

1757

John Evan

 

1757

Charles Webb

 

1758

William Leigh

 

1759

Arthur Jones

 

1759

Robert Morgan

 

1759

Admiral Thos Jones

 

1760

Woodford Rice

 

1760

James Wilson

 

1761

James Evans

 

1761

1.      James ab William Brenin

 

1762

Edward Read

 

1762

William Morgan

 

1763

John Evans

 

1763

Vaughan Horton

 

1763

James Williams

 

1764

Albert Davids

 

1765

Edward Parry

 

1766

Francis Morgan

 

1766

Edward Parry

 

1767

Vaughan Horton

 

1768

The Hon. George Rice

 

1769

Arthur Jones

 

1770

Morris Howell

 

1771

Henry Morris

 

1772

David Edwardes

 

1773

William Williams

 

1774

George Phillips

 

1775

Richard le Davids

 

1776

David Williams

 

1777

Walter George

 

1778

George Evans

 

1780

George Lewis

 

1781

John Morgan

 

1782

John Lloyd

 

1783

Thomas Howell

 

1784

John William

 

1785

John George Phillips

 

1786

Thomas Blome

 

1787

Morgan Lewis

 

1788

Jeremiah Owen

 

1789

Richard Howell

 

1790

William Price

 

1791

Hon. George Talbot Rice

 

1792

Herbert Ball

 

1793

Thomas Williams

 

1794

William Lewes

 

1795

William Bonnell

 

1795

William Price

 

1795

John Morgan

 

1796

Josiah Llewelyn

 

1797

David John Edwardes

 

1798

Charles Morgan

 

1799

Richard Mansel Phillips

 

1800

William Morris                       

 

1801

John Morgan

 

1802

James Hughes

 

1803

Sir William Paxton

 

1804

Thomas Morris

 

1805

William Morgan

 

1806

Charles Morgan MD

 

1807

John Hughes

 

1808

John William Hughes

 

1809

John, Lord Cawdor

 

1810

John Jones

 

1811

John Geo Phillips

 

1812

Mark Roch

 

1813

David Morris

 

1814

Sir Geo. G. Williams BT

 

1815

Charles Morgan MD

 

1816

Charles Morgan

 

1817

John Geo. Phillips

 

1818

John Hughes

 

1819

Thomas Morris

 

1820

Charles Morgan

 

1821

John Hughes

 

1822

Thomas Morris

 

1823

Charles Morgan

 

1824

David John Edwardes

 

1825

Daniel Prytherch

 

1826

Robert Waters

 

1827

Grismond Phillips

 

1828

Aaron Thomas

 

1829

John Bowen MD

 

1830

David Jones

 

1831

Daniel John Edwardes

 

1832

Daniel Prytherch

 

1833

Grismond Phillips

 

1834

Aaron Timms

 

1835

David Davies

 

1836

Capt John George Phillips

 

1837 - 1838

Thomas Morris

 

1839

William Phillips

 

1840

Charles Jones

 

1841

Thomas Taylor Webb

 

1842

William Morris

 

1843

Edmond Hills Stacey

 

1844

William Morris

 

1845

George Davies

 

1846

Thomas Charles Morris

 

1847

Samuel Tardrew

 

1848

William George Thomas

 

1849

John Lewis

 

1850 - 1851

Valentine Davies

 

1852 - 1853

William Morris

 

1854 - 1855

Lewis Morris

 

1856

Thomas Charles Morris

 

1857

John Lewis Phillips

 

1858

James Rowlands

 

1859

Henry Norton

 

1860 - 1861

John Thomas

 

1862 - 1863

Wm de Grunchy Warren

 

1864

Valentine Davies

 

1865

John Adams

 

1866

Robert Brodie

 

1867

E. D. Bowen Jones

 

1868

David Davies

 

1869 -1870

John Lewis

 

1871

Henry Norton

 

1872

John Thomas

 

1873

Wm de Grunchy Warren

 

1874

David Lewis

 

1875

David M. Morgan

 

1876

David Bonnell Edwards

 

1877

Thomas Mostyn Davies

 

1878

Thomas Thomas

 

1879

Richard William Richards

 

1880

Charles William Jones

 

1881

John Morris

 

1882 - 1884

James Jenkyn Jones

 

1885

John Lewis

 

1886

Thomas Mostyn Davies

 

 WRE

1887

William Richard Edwards

 

1888

Edward Alfred Rogers

 

1889

Howell Howells

 

1890

Thomas Davies

 

1891 - 1892

Thomas Jenkins

 

1893

James Davies

 

1894

Henry Cadle

 

1895 - 1898

Henry Brunel White

 

1899

John Lewis

 

1900

Walter Spurell                         

 

1901 -1902

Edward Colby Evans

 

1903

Walter Spurell

 

1904 -1905

Edward Alfred Rogers

 

1906

Henry Evan Blagdon Richards

 

1907

Joseph Nicholas Williams

 

1908

John Lewis

 

1909

John Crossman

 

1910

Walter Lloyd

 

1911

William Thomas

 

1912 -1913

John Beynon Arthur

 

1914 - 1917

John Lewis

 

1918 - 1919

Henadur William Evans

 

1920 - 1921

Andrew Fuller Mills

 

1922

Lewis David Thomas

 

1923

John Richards

 

1924

Andrew Fuller Mills

 

1925

John Hinds

 

1926

Andrew Fuller Mills

 

1927

Walter Spurell

 

1928 - 1929

David John Davies

 

1930 - 1932

William Jones

T Lloyd

1933 - 1935

Thomas Lloyd

 

1936 - 1937

John Owen Morgans

 

1938 - 1941

James Islwyn Davies

P W T Thomas

 

1942 - 1944

Philip William Trefor Thomas

 

1945

John Russell

 

1945

Lewis Jones

 

1946 - 1947

John Jenkins

 

1948 - 1950

Enoch Davies

W D Jones

1950 - 1952

William David Jones

 

1952 - 1954

Charles Wright Griffiths

 

1954 - 1956

John James Lewis

C C Jones

1956 - 1958

Clifford Caron Jones

T J Thomas

 

1958 – 1959

T. J. Thomas (Bu farw yn y swydd)

M E C Jones

 

1959 - 1961

M. E. Clifford Jones

A K White

 

1961 (May to Sept)

Mrs A. K. White (Bu farw yn y swydd)

T I Jones

 

1961 - 1963

T. Idwal Jones

A E J Powell

1963 - 1964

Henadur Ellis J. Powell

S Jeremy

1964 - 1965

Sidney Jeremy

 

 D D Harries

1965 - 1966

D. D. Harries

 

W W F Davies

1966 - 1967

William Wynford Francis Davies

1967 - 1968

Charles Wright Griffiths

L H Howells 

1968

Leslie Hyde Howells

 D J Howells

1969

David Jones Howells

 W Colvin

1970

William Colvin

 R B Evans

1971

Ronald Byles Evans

 L V Rice

1972

Lawrence Victor Rice

 

Ers pasio Deddf Llywodraeth Leol (1972)

 

1973

William Roy Nicholl

I M Morris

1974 - 1975

Ivor Morgan Morris

 T J Hurley

1975 - 1976

Thomas James Hurley

 

1976 - 1977

Samuel David Thomas

 T H G Davies

1977 - 1978

Thomas Henry Gwyn Davies

 

1978 - 1979

Gwyn Morris Williams

J Lodwick

1979 - 1980

Mrs Joyce Lodwick

 

1980 - 1981

Mrs Helen M. Thomas

 

1981 - 1982

Peter Hughes Griffiths

 

1982 - 1983

Samuel David Thomas

 

1983 - 1984

Mrs June Williams

 

1984 - 1985

John Elfed Williams

 

1985 - 1986

Kenneth Bryan Maynard

 

1986 - 1987

Malcolm Morgan Jones

 

1987 - 1988

Miss Mary Kathleen Davies

 

1988 - 1989

Mrs Siân Morris

 

1989 – 1990

William Gwynoro Jones

 

1990 – 1991

Peter Hughes Griffiths

 

1991 – 1992

John Elfed Williams

 

1992 – 1993

Mrs Sarah Mary Lorraine Maynard

 

1993 – 1994

Richard John Goodridge

 

1994 – 1995

Mrs Agnes Maria Dunbar

 

1995 – 1996

Kenneth Bryan Maynard

 

1996 – 1997

Mrs June Williams

 

1997 – 1998

Dr Richard Edwards

 

1998 – 1999

Ms Sioned Mair Richards

 

1999 – 2000

Peter Hughes Griffiths

 

2000 – 2001

Dr Ioan Aled Matthews          

 

2001 – 2002

Llyr Huws Griffiths

 

2002 – 2003

William Gwynoro Jones

 

2003 – 2004

Peter Hughes Griffiths

 

2004 - 2005

Mrs June Williams

 

2005 - 2006

Phillip Grice

 

2006 - 2007

Richard Evans

 

2007 - 2008

Aled Williams

 

2008 - 2009

Anthony Jenkins

 

2009 - 2010

Kenneth Wigley Lloyd

 

2010 - 2011

Alan Douglas Thomas Speake

 

2011 - 2012

Parchedig Tom Talog Defis

 

2012 - 2013

Philip Grice

 

2013 - 2014

Douglas Rose

2014 - 2015

Arwel Lloyd

2015 - 2016

Barry Williams