Teithiau Tywysedig trefnir gan Ganolfan Groeso Caerfyrddin

Guided Tour
Guided Tour
Guided Tour
Teithiau Tywysedig: o ganol y dref yn cael eu harwain gan Arweinwyr Tref Caerfyrddin ac yn para am tua ¾ awr, 11.15 yb bob Dydd Mercher o 13eg Mehefin, mynediad am ddim.

Man Cychwyn: Cyfarfod o flaen y Castell, Maes Nott.

Ymuno â’r Daith
: Gall unigolion ymuno â’r daith (ar yr amod fod lle ar gael) heb fwcio.

Teithiau grwp
: ar gael ar ddyddiau eraill - ffôn 01267 231557.

Cydnabyddiaethau: Mae’r teithiau tywysedig wedi bod yn bosib drwy ymdrechion gwirfoddol Arweinwyr Tref Caerfyrddin, prosiect Ty’r Castell o dan ofal staff Cyngor Sir Caerfyrddin a Churadur Amgueddfa Heddlu Dyfed Powys.
Nott Square