Mynwent y Dref


Tref Caerfyrddin sydd berchen ar ac sydd yn cynnal Mynwent Caerfyrddin a chafodd ei estyn yn 2001.

Lleoliad: Heol Elim, Caerfyrddin SA31 1TX

Ailwampio a Diogelwch Mynwent

Mae Cyngor Tref Caerfyrddin yn ymgymryd ag Archwiliad Diogelwch o’r cofebion ym Mynwent Caerfyrddin er mwyn sicrhau sadrwydd pob cofeb. Os bydd unrhyw gofeb yn anniogel neu mewn cyflwr peryglus yna bydd angen gosod y gofeb ar y bedd, neu osod cynhaliad dros dro, yn dilyn hyn ni ddylai ymyrryd a’r gofeb.

Os bydd yn ofynnol i’r Cyngor Dref i ymgymryd ag unrhyw waith adfer, bydd cost y gwaith angenrheidiol yn cael ei adennill oddi wrth berchennog y bedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleri James ar 01267 235199.

MYNWENT CAERFYRDDIN – COSTAU O 1AF EBRILL 2020


Carmarthen Cemetery

New Heading Text

New Heading Text