Lle Chwarae

Mae Parc Caerfyrddin yn cynnig:

 • Ardal chwarae i blant bach (i fyny at 36 mis oed)
 • Ardal chwarae i blant (36 mis oed a fyny)
 • Ffrâm ddringo
 • Jygarnot
 • Siglenni
 • Llithren arglawdd
 • Campfa werdd (offer ffitrwydd awyr agored)
 • Felodrom ar oleddf (trac seiclo) gyda llawr concrit
 • Cyfleuster sgrialu (wedi ffensio)

Mae Parc Tre Ioan yn cynnig:

 • Ardal chwarae i blant bach (i fyny at 36 mis oed)
 • Ardal chwarae i blant (36 mis oed a fyny)
 • Llithren
 • Siglenni
 • Ffrâm ddringo

Mae Parc Hinds yn cynnig:

 • ardal chwarae i blant (36 mis oed a fyny)

Mae Parc Chwarae Pêl Teras Russell yn cynnig:

 • Postiai gôl pêl-fasged
 • Postiai gôl pêl-droed