Ras Maer Caerfyrddin

Ras y Maer Blynyddol

Gwyl Banc Calan
www.facebook.com/...Rasus-Y-Maer-Caerfyrddin
01267 235199

Raes Y Maer 2019

 

Mae trefnydd y ras, Mr Noelwyn Daniel, yn annog cystadleuwyr y ras i nodi’r dyddiad yn eu dyddiadur.

Dyweddodd Mr Daniel: “Mae’r digwyddiad yn cael ei gydnabod fel achlysur mawr yng Nghaerfyrddin. Felly, os ydych am ddod i siâp yn ystod misoedd y gaeaf yn barod erbyn y ras fawr, yna nawr yw’r amser i ddechrau".

Cofrestrwch ar lein ar: www.facebook.com/...Rasus-Y-Maer-Caerfyrddin
neu
Cofrestru ar y dydd o 8.00 yb yn Neuadd Ddinesig San Pedr, Maes Nott.

Pam ddim cofrestru eich tîm chwaraeon?
Pam ddim cymryd rhan yng ngwisg ffansi?


Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg yma gan Robert Lloyd ar ran y ras.

Cyswllt: Robert Lloyd, 83 Heol Newydd, Llanelli SA15 3DT
Ffôn: 01554 757600 neu 07777 683637 (ffôn symudol)
E-bost: rlloydpr@btinternet.com

Hanes y Ras


Mae Rasys y Maer wedi cael eu cynnal yn flynyddol yng Nghaerfyrddin ar benwythnos y Pasg ers 1982. Fe sefydlwyd gan Faer Tref Caerfyrddin, y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, mewn partneriaeth gyda Dr D. Hedydd Davies, mae’r athletwr rhyngwladol wedi cynrychioli ei wlad nifer of weithiau.

Mae’r rasys yng Nghaerfyrddin wedi denu’r athletwyr gorau yng Nghymru. Fe gynhaliwyd pump ar hugain pencampwriaeth ras ffordd mewn cysylltiad â Ras Ffordd Flynyddol Maer Caerfyrddin. Dros y cyfnod o 25 mlynedd, mae’r ras wedi bod o amryw bellter o Farathon Llawn, Hanner Farathon a 10 km cyn penderfynu ar y ffurf bresennol o 5km.

Un o brif amcanion y Ras yw i godi arian tuag at brosiectau lleol fel Ysbytai. Mae’r rhedwyr yn cael eu noddi ac fe gododd Dr Davies a’i gefnogwyr dros £120,000 i dalu am offer newydd yn yr ysbytai lleol.

Mae’r enillwyr yn cael eu cyflwyno gyda tlws ond mae pob rhedwr yn derbyn medal.

Mae’r rasys wedi derbyn cefnogaeth a cydweithrediad gan Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin yngyd a nifer o gymdeithasau lleol. Mae’r rasys wedi dod yn ddigwyddiad pwysig yn y dref a nawr yn parhau o dan cyfarwyddid yr athletwr, Mr Noelwyn Daniel, a Chyngor Tref Caerfyrddin.
Ras 5K
Ras Mini
Ras 1/2
Ras 3/4
Ras 5/6
Ras 7/8

Ras Y Maer Gwobrau