Rhandiroedd

five fields


'Five Fields' (chwith)

Wedi ei leoli ar yr ochr orllewinol o Gaerfyrddin, gyda mynediad yn mynd bant o Rhiw’r Gofeb, mae rhandiroedd Five Fields yn mwynhau wynebedd agored i’r de. Mae’r rhandiroedd yn cael eu rheolu gan dalwyr rhandir, ac ar hyn o bryd mae yna restr aros fer. Os oes gennych ddiddordeb yn cymryd rhandir yn Five Fields yna cysylltwch Libby Baressi 07512435028.


Parc Hinds (dde)

Wedi ei leoli i’r ochr ddwyreiniol o Gaerfyrddin, gyda mynedfa o Stryd y Prior, mae Parc Hinds yn mwynhau wynebedd cysgodol i’r de. Mae’r rhandiroedd yn cael eu rheoli gan ddalwyr rhandir. Os oes gennych ddiddordeb yn cymryd rhandir ym Mharc Hinds yna ysgrifennwch at yr Ysgrifennydd Anrhydeddus, Pamela Williams 07879052154.

Parc Hinds