Cyngor Tref Caerfyrddin 2023/24

Ward y Gogledd

Cyng Miriam Margaret Moules

Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli
Aelod Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

mmoules@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Cyng Jeffrey Thomas

Cadeirydd - Pwyllgor Cyllid
Aelod - Pwyllgor Rheoli

jthomas@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Cyng Heledd ap Gwynfor

Siryf y Dref

Aelod - Pwyllgor Cyllid
Aelod - Pwyllgor Rheoli

hapgwynfor@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd 

Cyng Luned Voyle

Is-gadeirdd -- Pwyllgor Cyllid
Aelod - Pwyllgor Rheoli

lvoyle@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd 

Cyng Angharad Jones Leefe

Is-gadeirydd Pwyllgor Dibenion Cyffredinol
Aelod - Pwyllgor Rheoli

ajonesleefe@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

 

Cyng Arwel Lloyd

Aelod - Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

alloyd@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Cyng Peter Hughes Griffiths

Cadeirydd - Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

phughesgriffiths@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Ward y De

Cyng Gareth John

Aelod - Pwyllgor Cyllid

gjohn@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Alun Lenny

Aelod - Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

alenny@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Wyn Thomas

Maer

Aelod - Pwyllgor Cyllid
Aelod Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Aelod - Pwyllgor Rheoli

wthomas@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Dr Ioan Matthews

Aelod - Pwyllgor Cyllid

imatthews@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Barry Williams

Aelod - Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

bwilliams@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Annibynnol
Ward y De

 

Ward y Gorllewin

Cyng Tom Talog Defis

Aelod - Pwyllgor Cyllid

tdefis@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gorllewin

Cyng Dai Evans

Aelod - Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

07537885007

devans@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Annibynnol 
Ward y Gorllewin 

Cyng Andy King

Aelod - Pwyllgor Cyllid

aking@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Digyswllt
Ward y Gorllewin 

Cyng Russell Sparks

Aelod - Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

rsparks@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gorllewin 

Digyswllt
Ward y Gorllewin 

Cyng Emlyn Schiavone

Dirprwy Faer

Aelod - Pwyllgor Cyllid
Aelod - Pwyllgor Rheoli

Aelod - Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

eschiavone@cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gorllewin