Cyngor Tref Caerfyrddin 2023/24

Ward y Gogledd

Cyng Miriam Margaret Moules

5 Nant-yr-arian
Caerfyrddin
SA31 3JG

miriam.moules@gmail.com

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Cyng Jeffrey Thomas

55 Heol Bronwydd
Caerfyrddin
SA31 2AP

07813697774

jeffthomasafc@sky.com

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Cyng Heledd ap Gwynfor

Siryf y Dref

Dryslwyn
37 Heol Parcmaen
Caerfyrddin
SA31 3DP

heleddcaerfyrddin@gmail.com

Plaid Cymru
Ward y Gogledd 

Cyng Luned Voyle

07443 615740

Plaid Cymru
Ward y Gogledd 

Cyng Angharad Jones Leefe

Ger y Nant
Croesyceiliog
Caerfyrddin
SA32 8DS

07974137810

ajonesleefe@gmail.com

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

 

Cyng Arwel Lloyd

Pengwern
Rhydargaeau
Caerfyrddin
SA32 7DT

07837 513143

d.a.lloyd@hotmail.co.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Cyng Peter Hughes Griffiths

20 Waundew
Caerfyrddin
SA31 1HE

01267 232240

Phughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru
Ward y Gogledd

Ward y De

Cyng Gareth John

Pendwylan
Heol Allt y Cnap
Tre Ioan
Caerfyrddin
SA31 3QY

07478 280853

g13john@btinternet.com

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Alun Lenny

Porth Angel
26 Heol Picton
Caerfyrddin
SA31 3BX

07811 067962

alunlenny@hotmail.co.uk

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Wyn Thomas

Maer

13 Maesydderwen
Rhiw'r Gofeb
Caerfyrddin
SA31 3LX

07816 921032

wynpentan@googlemail.com

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Dr Ioan Matthews

31 Rhodfa Dewi Sant
Caerfyrddin
SA31 3DN

01267 236184

ioanmatthews@aol.com

Plaid Cymru
Ward y De

Cyng Barry Williams

80 Heol y Drindod
Tre Ioan
Caerfyrddin
SA31 3NX

01267 232889

wcompass@googlemail.com

Annibynnol
Ward y De

 

Ward y Gorllewin

Cyng Tom Talog Defis

Brodirion
Ffynnonddrain
Caerfyrddin
SA31 1TY

01267 236411

tomtalogdefis@gmail.com

Plaid Cymru
Ward y Gorllewin

Cyng Dai Evans

07537885007

dai@thinkdigital.design

Annibynnol 
Ward y Gorllewin 

Cyng Andy King

07968462993

aking171@hotmail.co.uk

Digyswllt
Ward y Gorllewin 

Cyng Russell Sparks

russellsparks@me.com

Plaid Cymru
Ward y Gorllewin 

Cyng Emlyn Schiavone

Dirprwy Faer

11 Brynteg
Pentremeurig
Caerfyrddin
SA31 3ES

01267 231879

emlyn1234@yahoo.com

Plaid Cymru
Ward y Gorllewin