Cyfeiriadur Masnach Deg

Y mae'r Tref Caerfyrddin yn dref Masnach Deg ac y mae’r Cyngor yn annog defnydd o Gynnyrch Masnach deg cymaint ag sydd bosib.

Am bythefnos bob blwyddyn mae cymunedau ledled Cymru a gweddill y DU yn dathlu ‘Pythefnos Masnach Deg' mewn ymdrech i hyrwyddo ymwybyddiaeth a gwerthiant nwyddau Masnach Deg.

Am fwy o wybodaeth am Masnach Deg yng Nghaerfyrddin cysylltwch â Chyngor Tref Caerfyrddin, Neuadd Ddinesig San Pedr, Maes Nott, Caerfyrddin, SA31 1PQ, 01267 235199.

Rhestr o allfeydd Masnach Deg yng Nghaerfyrddin i
ddilyn.
Fairtrade Logo