Pwyllgor Elusen y Maer

Pwyllgor Apêl Elusen Maer Caerfyrddin

Pwyllgor o wirfoddolwyr yw Pwyllgor Apêl Elusen y Maer sydd yn trefnu cyngherddau, rafflau, boreau coffi, seliau a digwyddiadau fel Dawns Flynyddol y Maer.

Amcan y Pwyllgor yw codi arian tuag at achosion haeddiannol yn dref Caerfyrddin. Mae'r Pwyllgor wedi codi dros £170,000 yn ystod y deg ar hugain mlynedd diwethaf.

mayors charity

mrs jean evans

noson santes dwynwen