Gwobrau

Gwobrau Chwaraeon Tref Caerfyrddin

Meini Prawf Enwebu:

  • Preswylydd o Gaerfyrddin, neu
  • Cyn-breswylydd o Gaerfyrddin, neu
  • Rhywun sy'n cystadlu ar ran mudiad chwaraeon sy’n gysylltiedig â Chaerfyrddin, neu
  • Rhywun sy'n anuniongyrchol gysylltiedig â Chaerfyrddin

neil alexander

Form and Criteria

Enwebiad:
Form to be added for 2017 

Enwebwyd Gan:
Form to be added for 2017 

Safle Harddaf
Form be added for 2017 

Grant yr Iaith Gymraeg Tref Caerfyrddin 2010

Un o egwyddorion craidd Cyngor Tref Caerfyrddin yw cefnogi’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg y dref. Mewn ymgais i gynnig cymorth ychwanegol, penderfynodd y Cyngor yn 2009 greu Gwobr/ Grant yr Iaith Gymraeg. Mae’r Cyngor yn gwahodd ceisiadau gan glybiau, cymdeithasau a mudiadau gwirfoddol y dref am gyllid o’r gronfa hon.

Pwy sy’n gymwys?

Clybiau, cymdeithasau neu fudiadau gwirfoddol sy’n ymdrechu i gynnal eu gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir gwneud cais am gyfraniad ariannol tuag at brosiect penodol a fydd yn cyfrannu’n gadarnhaol tuag at y defnydd o’r iaith Gymraeg yn yr ardal a/neu tuag at gyfoethogi diwylliant Cymraeg yr ardal.

CAIS 
Form to be added for 2017 

Dychweler at Cyngor Tref Caerfyrddin
Neuadd Ddinesig San Pedr
1 Maes Nott
Caerfyrddin
SA31 1LU