Masnach Deg

masnach deg

Yn 2009 fe dderbyniodd Caerfyrddin statws Masnach Deg wedi ymgyrchu am bum mlynedd i annog busnesau a chymdeithasau drwy’r dref i roi cyfle i Fasnach Deg.

Mae’r masnachwyr wedi bod yn frwdfrydig gyda’r syniad, ac y mae amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau ar gael. 

Ble i brynnu nwyddau Masnach Deg yng Nghaerfyrddin

Fair trade products