Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion


Cyngor Llawn - Nos Fercher olaf y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol - Ail Nos Fawrth y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Cyllid - Nos Iau sy'n dilyn y Pwyllgor Dibenion Cyffredinol am 7:30 yr hwyr. 

Dyddiadau Cyfarfodydd 

14-01-21

Cyfarfod Cyllid

Agendâu

Cofnodion

27-01-21

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

9-02-21

Cyfarfod Dibenion Cyffredinol

Agendâu

11-02-21

Cyfarfod Cyllid

Agendâu

Cofnodion

24-02-21

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

9-03-21

Cyfarfod Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

11-03-21

Cyfarfod Cyllid

Agendâu

Cofnodion

24-03-21

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

13-04-21

Cyfarfod Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

15-04-21

Cyfarfod Cyllid

Agendâu

Cofnodion

28-04-21

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

26-05-21

Cyfarfod Blynyddol

Agendâu

Cofnodion

26-05-21

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

8-06-21

Cyfarfod Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

10-06-21

Cyfarfod Cyllid

Agendâu

Cofnodion

30-06-21

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

13-07-21

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

15-07-21

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

28-07-21

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

14-09-21

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

16-09-21

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

29-09-21

Cyngor Llawn

Agendâu

*