Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion


Cyngor Llawn - Nos Fercher olaf y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol - Ail Nos Fawrth y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Cyllid - Nos Iau sy'n dilyn y Pwyllgor Dibenion Cyffredinol am 7:30 yr hwyr. 

Dyddiadau Cyfarfodydd 2022/23

11-01-22

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

13-01-22

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

26-01-22

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

8-02-22

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

10-02-22

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

23-02-22

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

8-03-22

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

10-03-22

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

30-03-22

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

12-04-22

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

14-04-22

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

27-04-22

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

25-05-22

Cyfarfod Blynyddol

Agendâu

Cofnodion

25-05-22

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

14-06-22

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

16-06-22

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

24-06-22

Sefydlu'r Maer

Cofnodion

29-06-22

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

12-07-22

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

14-07-22

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

27-07-22

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

*