Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion


Cyngor Llawn - Nos Fercher olaf y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol - Ail Nos Fawrth y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Cyllid - Nos Iau sy'n dilyn y Pwyllgor Dibenion Cyffredinol am 7:30 yr hwyr. 

Dyddiadau Cyfarfodydd 2023-2024

10-01-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

12-01-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

25-01-23

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

7-02-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

9-02-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

15-02-23

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

14-03-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

16-03-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

29-03-23

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

13-04-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

18-04-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

26-04-23

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

12-05-23

Sefydlu'r Maer

Cofnodion

24-05-23

Cyfarfod Blynyddol

Agendâu

Cofnodion

24-05-23

Cyfarfod Misol

Agendâu

Cofnodion

13-06-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

15-06-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

28-06-23

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

11-07-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

13-07-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

18-07-23

Pwyllgor Rheoli

Agendâu

Cofnodion

26-07-23

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

12-09-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

14-09-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

27-09-23

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

10-10-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

12-10-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

25-10-23

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

14-11-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

16-11-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

16-11-23

Pwyllgor Rheoli

Agendâu

Cofnodion

29-11-23

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

*