Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion


Cyngor Llawn - Nos Fercher olaf y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol - Ail Nos Fawrth y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Cyllid - Nos Iau sy'n dilyn y Pwyllgor Dibenion Cyffredinol am 7:30 yr hwyr. 

Dyddiadau Cyfarfodydd 2022/23

10-01-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

12-01-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

25-01-23

Cyfarfod Llawn

Agendâu

Cofnodion

7-02-23

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

9-02-23

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

*