Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion


Cyngor Llawn - Nos Fercher olaf y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol - Ail Nos Fawrth y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Cyllid - Nos Iau sy'n dilyn y Pwyllgor Dibenion Cyffredinol am 7:30 yr hwyr. 

Dyddiadau Cyfarfodydd 2023-2024

9-01-24

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

11-01-24

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

23-01-24

Pwyllgor Rheoli

Agendâu

Cofnodion

31-01-24

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

6-02-24

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

8-02-24

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

28-02-24

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

12-03-24

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

14-03-24

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

27-03-24

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

9-04-24

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol

Agendâu

Cofnodion

11-04-24

Pwyllgor Cyllid

Agendâu

Cofnodion

16-04-24

Pwyllgor Rheoli

Agendâu

Cofnodion

24-04-24

Cyngor Llawn

Agendâu

Cofnodion

3-05-24

Sefydlu'r Maer

Cofnodion

22-05-24

Cyfarfod Blynyddol

Agendâu

Cofnodion

22-05-24

Cyngor Llawn

Agendâu

*