Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion


Cyngor Llawn - Nos Fercher olaf y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Dibenion Cyffredinol - Ail Nos Fawrth y mis am 7:30 yr hwyr.

Pwyllgor Cyllid - Nos Iau sy'n dilyn y Pwyllgor Dibenion Cyffredinol am 7:30 yr hwyr. 

Please select a year you would like to view:

31-01-18

Cyfarfod Misol y Cyngor

Cofnodion

28-02-18

Cyfarfod Misol y Cyngor

Cofnodion

28-03-18

Cyfarfod Misol y Cyngor

Cofnodion

25-04-18

Cyfarfod Misol y Cyngor

Cofnodion

11-05-18

Cyfarfod Blynyddol

Cofnodion

30-05-18

Cyfarfod Blynyddol Gorhiriedig

Cofnodion

30-05-18

Cyfarfod Misol y Cyngor

Cofnodion

27-06-18

Cyfarfod Misol y Cyngor

Cofnodion

25-07-18

Cyfarfod Misol y Cyngor

Agendâu

New Heading Text