Cysylltwch â ni

Cyngor Tref Caerfyrddin

Alun J Harries - Clerc

Neuadd Ddinesig San Pedr,
1 Maes Nott,
Caerfyrddin,
SA31 1PG

 

Ffôn/E-bost/Ffacs:

Ffôn: 07796 134881

E-bost: ajharries@carmarthentowncouncil.gov.uk 

Ffacs: 01267 221607
Town Hall