GRWPIAU CYMORTH CAERFYRDDIN

Age Cymru Sir Gâr yn cynnig help dros y ffôn - 01554784080 Facebook - Henoed / pobl fregus
Banc Bwyd Caerfyrddin – Darpariaeth ar gyfer y rhai sydd mewn angen – 01267225996 / 01267232101 carmarthenfoodbank@towychurch.co.uk
British Red Cross - 03000230700 - ERWales@redcross.org.uk Grwp cymorth, Henoed / pobl fregus – Dosbarthu i’r cartref
CGGSG – Gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn i helpu i leihau teimladau o unigedd neu unigrwydd 01267245555
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr - Cymorth a help – 01267237693 / 07375673046
DPJ Foundation - llinell gymorth ar gyfer iechyd meddwl yn benodol i’r sector amaethyddol 08005874262
Gofal Cymunedol COVID 19 Caerfyrddin - Help, meddyginiaethau, siopa, henoed, grwp cymorth - 07796134881 carmarthencommunitycare@gmail.com
Goldies Cymru - Sesiwn Canu a Gwenu unwaith yr wythnos drwy eu tudalen Facebook. Grwp cymorth. Henoed.
Grwp Cymorth Ardal Caerfyrddin yn cynnig cefnogaeth amrywiol – Facebook - Grwp cymorth
Ymddiriedolaeth Cinnamon yn darparu gwasanaeth siopa, presgripsiwn, cerdded cwn, ayyb i’r rhai bregus news@cinnamontrust.org.uk