Miri’r Nadolig

Pob Nadolig y mae Cyngor y Dref yn trefnu dathliadau, ac yn cynorthwyo Sion Corn yn gosod i fyny ei Groto Nadolig.

Ynghyd a’r Groto, mae miri pob amser yn cynnwys dyfodiad Sion Corn mewn car llusg sydd yn cael ei lusgo gan geirw, a gorymdaeith drwy’r dref ac diddanwyr stryd.

Mae cynnau’r goleuadau Nadolig pob amser yn uchafbwynt y tymor, ynghyd ag adloniant awyr agored gan gorau ac artistiaid lleol, a chanu carolau cymunedol. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01267 235199.

coeden nadolig

Ceirw