2019

2018

 

Straeon y Pysgotwyr

 

Parc Caerfyrddin 2018

Masnach DegGwobrau Chwaraeon

Felodrom Caerfyrddin

Gwyl yr Afon

Gwobrau Chwaraeon

Adroddiad Blynyddol

Wythnos Gymreig Caerfyrddin

Cymoni Cymuned

Santes Dwynwen

Adroddiad Blynyddol 2015 -2016

Rasus y Maer

Praesept Blynyddol

Canllaw Tref Caerfyrddin


Yn y cyfarfod diweddaraf nos Lun 28ain o Dachwedd fe wnaed cyflwyniad gan Gymdeithas Glan yr Afon a Phwyllgor Gwyl yr Afon i’w ysgrifenyddes cofnodion.

Mae Margaret, sydd wedi bod yn gweithio i’r Cyngor Tref fel Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor am dros dair blynedd ar ddeg yn ymddeol ac fe roddwyd teyrnged iddi ar ran y gymdeithas a’r pwyllgor gan y cadeiryddion, y Cynghorydd Phil Grice (Cyngor Tref Caerfyrddin) a’r Cynghorydd Dave Watson (Cyngor Cymuned Llangynnwr) .

Cyflwynodd Mr Vic Nurton flodau i Margaret, ar ran preswylwyr Caerfyrddin, a chanmolodd ei gwaith am nifer o flynyddoedd a dywedodd na all neb gymryd ei lle. Cafodd hefyd ei chyflwyno a’r gacen siocled draddodiadol gan Ian McCue ar ran defnyddwyr yr afon.