PRYDIAU CLUDFWYD CAERFYRDDIN

Blasus Delicatessen - Bwyd, Gwin, Food, Wine, Pasta, Bara, ayyb. Casglu o’r siop – Caerfyrddin 01267233811
Mirchi - Heol Bragdy - Casgliadau, Cludfwyd yn cael eu dosbarthu i'r cartref - Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
Old Market Square Delicatessen – Gwasanaeth cludfwyd a dosbarthu bara, llaeth, wyau, bwydydd ysgafn - 01267236175